22.05.2016 - Urodziny Ziemi

Urodziny kojarzymy z jubilatem. Urodziny kojarzymy z prezentami. Urodziny kojarzymy z imprezą.

Nie mogło być inaczej w dniu 22 kwietnia, kiedy obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi, kiedy w naszym przedszkolu odbyła się okolicznościowa impreza na cześć Ziemi.
Rozpoczęła się od zaprezentowanego przez dzieci z grupy IV przedstawienia pt. „Cztery żywioły”.

Przebrane w kolory Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza przedszkolaki przekonywały zgromadzonych widzów do opieki i dbałości o czystość otaczającego świata a także do umiejętnego korzystania z zasobów.

Po przedstawieniu, odbył się quiz ekologiczny . Uwieńczeniem uroczystości było przejście do ogrodu przedszkolnego i wspólne sadzenie kwiatów na nowych klombach.

22.05.2016 - Snuj się snuj bajeczko

Cykliczna impreza , organizowana przez przedszkole 33 w Tarnowie gromadzi licznie reprezentowane grupy teatralne z tarnowskich placówek.

Nasze przedszkole reprezentowały w tym roku dzieci z grupy V , przedstawiając zgromadzonej publiczności oraz szanownemu Jury pełną uroku bajkę pt. „Tadek Niejadek”.
Zabawna historia bohatera Niejadka , wprawiła widzów w zachwyt i uznanie.
Indywidualne wyróżnienie otrzymali zatroskani o los wnuczka – Dziadkowie , w których role wcielili się Maja i Tomek .
Wszystkim dzieciom z grupy V dziękujemy za godne reprezentowanie całej społeczności przedszkola na Przeglądzie i życzymy dalszych teatralnych laurów.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... [55]